Informare politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE RULHAUS

 

CE DATE PERSONALE COLECTAM ȘI CUM SUNT UTILIZATE

Colectăm mai multe categorii de informații personale. Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele dumneavoastră de identificare, tranzacționale, financiare, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse, ca parte a raporturilor noastre comerciale, sau când folosiți produsele sau serviciile noastre.

 Aceste informații personale sunt colectate de la dvs. în mai multe moduri, câteva exemple includ: informații personale despre dvs. atunci când faceti o cerere de oferta, o comanda, o achiziție, sau cand le trimiteți către noi prin sistemul informatic, prin telefon sau in scris.

 Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă furniza produse și servicii tehnice sau pentru a vă oferi asistență cu privire la necesitatile si aplicatiile dvs., pentru a vă îndeplini cererile, pentru a procesa tranzacțiile și pentru a vă contacta; pentru a vă trimite materiale și conținuturi personalizate publicitare și promoționale; pentru a analiza și îmbunătăți serviciul și afacerea noastră.

 Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie prin executarea contractelor încheiate cu noi, pe facturi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul dumneavoastră dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.

Dacă alegeți să nu furnizați informații personale, este posibil să nu vă putem furniza produsele, serviciile sau informațiile cerute. 

COMUNICAM DATE PERSONALE CATRE ALTI DESTINATARI?

Pentru a vă oferi servicii cât mai competitive, pentru a executa tranzacțiile pe care le inițiați, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dumneavoastră personale către autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanți externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli corporatiste obligatorii etc).

 Păstrarea informațiilor dvs.: Vom păstra informațiile dvs. personale numai atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul intereselor noastre legitime de afaceri și satisfacerea oricăror cerințe legale sau de raportare.Pentru a determina perioada corespunzătoare de păstrare pentru informațiile personale, luăm în considerare valoarea, natura și sensibilitatea informațiilor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea informațiilor personale, scopurile pentru care procesăm informațiile dvs. personale și cerințele legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

 DREPTURILE DVS. CU PRIVIRE LA INFORMAȚIILE DVS.

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale.
In continuare găsiți lista completă a drepturilor pe care le aveți:

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opoziție – puteți să va opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, va puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Oradea, str. Lapusului, nr. 31, bl. Q115, ap. 3, cod poștal 410271, la nr. de telefon +40 359 458 261 sau prin e-mail, la adresa financiar@rulhaus-service.ro
Nu în ultimul rând, ne puteți suna oricând și cere mai multe detalii la numarul de contact menționate mai sus.

Data intrării în vigoare: 25 mai 2018.

Nu sunt produse în această categorie.

SC Rulhaus SRL
Sediu Oradea, Str. Lapusului Nr.27, Tel: 0359.458.260 Fax: 0359.458.262
Arad, Str. Andrei Saguna Nr.44, Tel: 0357.409.099, Fax: 0357.409.199
Baia Mare, Str. Margeanului, Nr. 1, Tel: 0362.809.013, Fax: 0362.809.053

Bazat pe OpenCart
Rulhaus SRL © 2024